Zapraszamy na webinar „Cyfrowy bliźniak – jeszcze wizja czy już rzeczywistość? Nowe podejście do symulacji komputerowej w przemyśle”. Plan spotkania obejmuje:

  • wprowadzenie w zagadnienie cyfrowego bliźniaka według idei Przemysłu 4.0,
  • prezentację technik realizacji cyfrowych bliźniaków,
  • sesję Q&A.

Spotkanie prowadzi mgr inż. Julian Malaka, trener w EMT-Systems oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Kieruje Pracownią Mechatroniki Aplikacji Napędowych. Jest zaangażowany w prace Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 jako ekspert w dziedzinie robotów autonomicznych. Ma duże doświadczenie w realizacji projektów dotyczących głównie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych oraz techniki napędowej. Jest autorem lub współautorem kilku innowacyjnych koncepcji w tych obszarach, udokumentowanych w publikacjach o zasięgu międzynarodowym.

Cyfrowy bliźniak

Zobacz aktualną listę wszystkich webinarów i wydarzeń on-line organizowanych przez EMT-Systems.