Kamil Jastrzębski: Za nami jeździ wózek AGV, wózek mobilny. Gdzie można wykorzystywać takie wózki mobilne i jakie cechy wspólne mają one z robotami kolaboracyjnymi?

Marek Drewniak, AIUT: Same wózki AGV w zasadzie mogą być stosowane w dowolnym przemyśle. Typowo te aplikacje, które my realizujemy, to są aplikacje polegające na dostarczaniu i transportowaniu wszelkiej maści dóbr na poziomie fabryki, np. pomiędzy magazynem a stanowiskiem produkcyjnym, choćby w celu zaopatrywania tych stanowisk w detale potrzebne do produkcji, a dodatkowo, ze względu na rozwój systemów nawigacyjnych, technik oczujnikowania – coraz częściej tego typu wózki stosowane są jako podstawa transportowa dla samych wytwarzanych produktów. Z tego powodu bardzo często zazębia się to z robotyką, m.in. kolaborującą, np. po to, żeby umożliwiać pobieranie detali od operatorów, którzy pracują na stanowiskach, i na swoim własnym pokładzie przewozić je od stacji do stacji.

Kamil Jastrzębski: Czy wózki AGV mogą pracować w jakichś wydzielonych przestrzeniach? Jak wygląda bezpieczeństwo?

Marek Drewniak: Samo bezpieczeństwo jest dosyć dobrze i rygorystycznie regulowane normami. W tej chwili możliwości, które dają nowe techniki, m.in. badania otoczenia, które mogą być stosowane na pokładzie, w zasadzie umożliwiają stosowanie tych wózków wszędzie, również w miejscach, gdzie jest bardzo silne obłożenie ruchem personelu. Oczywiście najłatwiej jest to zawsze implementować w bezzałogowych obszarach, np. zautomatyzowanych magazynach. W tym momencie nowe systemy bezpieczeństwa tak naprawdę sprowadzają się do tych norm, które są określane maszynowo, tzn. jakieś przyciski awaryjnego zatrzymania. Natomiast w przypadku, kiedy wózek porusza się w przestrzeni, gdzie pracują operatorzy czy personel techniczny, to potrzebne jest np. skanowanie otoczenia, wykrywanie ingerencji operatorów w strefę pracy wózka czy tor jazdy. Można się wspierać dodatkowo wykrywaniem uderzeń i awaryjnym zatrzymywaniem w takich wypadkach. Można stosować jakieś pomocnicze metody wykrywania, np. kolizji, ładunków, które znajdują się na pokładzie, z potencjalną przeszkodą. Ale – tak, jak mówię – w tej chwili ten rozwój technik, możliwości, narzędzi, które są stosowane na pokładzie, w zasadzie umożliwiają stosowanie AGV-ów niemal wszędzie.

Wózki samojezdne

Chcesz podzielić się wiedzą? Udostępnij wywiad: