Szkolenie z kompozytów polimerowych

Kompozyty chemo- i termoutwardzalne w praktyce przemysłowej

Najważniejszą cechą wyróżniającą materiały kompozytowe (mam na myśli kompozyty na osnowie polimerowej z żywic chemo- i termoutwardzalnych) jest połączenie dwóch bardzo istotnych cech tego typu materiałów, doskonałych właściwości mechanicznych przy zachowaniu niewielkiej wagi. Ponadto bardzo szerokie możliwości w dostosowaniu właściwości funkcjonalnych wyrobów kompozytowych sprawiają, że projektanci coraz częściej sięgają właśnie po kompozyty.