Zapraszamy na webinar z zakresu nowoczesnych systemów napędowych. Plan wydarzenia:

    • wprowadzenie w zagadnienia budowy i sterowania w zakresie nowoczesnych napędów elektrycznych,
    • przedstawienie procesów doboru komponentów, konfiguracji i obsługi nowoczesnych układów napędowych,
    • sesja Q&A.

Spotkanie prowadzi mgr inż. Julian Malaka, trener w EMT-Systems oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Kieruje Pracownią Mechatroniki Aplikacji Napędowych. Jest zaangażowany w prace Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 jako ekspert w dziedzinie robotów autonomicznych. Ma duże doświadczenie w realizacji projektów dotyczących głównie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych oraz techniki napędowej. Jest autorem lub współautorem kilku innowacyjnych koncepcji w tych obszarach, udokumentowanych w publikacjach o zasięgu międzynarodowym.

Zainteresowanych tematyką szkoleń z zakresu technik napędowych zapraszamy do zapoznania się z pełną listą kursów.

Szkolenia z technik napędowych

Zobacz aktualną listę wszystkich webinarów i wydarzeń on-line organizowanych przez EMT-Systems.