Siemens NX praktyka, szlolenie EMT-Systems

Siemens NX w praktyce – oprogramowanie a praca w przemyśle

Uczestnicy szkoleń z zakresu projektowania CAD/CAM z wykorzystaniem Siemens NX to często osoby pracujące w przemyśle. Oznacza to, że muszą sobie radzić ze sporym spektrum problemów praktycznych, które mogą występować w pracy z oprogramowaniem. Projektant to bardzo odpowiedzialne stanowisko, od którego zależy późniejsze powodzenie procesu produkcyjnego i sukces lub porażka produktu na rynku. Postanowiliśmy więc…