branża energetyczna

Do końca 2023 roku co trzeci badany pracodawca chce zwiększyć zatrudnienie – wynika z najnowszego raportu “Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci z obszaru finansów i nieruchomości, energetyki i usług komunalnych, a także transportu, logistyki i motoryzacji.

Zatrudnienie w sektorze energetycznym

Wyniki badań potwierdzają, że to również branże, które zanotowały najwyższe wzrosty porównując wyniki z tymi deklarowanymi przez pracodawców na trzeci kwartał tego roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w EMT-Systems stale rozwijamy swoją ofertę szkoleniową. Dotyczy to omawianych w raporcie branż przemysłu, w tym energetyki.

Gałąź energetyczna to jeden z filarów przemysłu, który wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Jej znaczenie jest trudne do przecenienia, ponieważ dostarcza energii niezbędnej do napędzania praktycznie wszystkich sektorów przemysłu i usług.

Optymalne wykorzystywanie i skuteczne zarządzanie energią to kluczowe kompetencje w nowoczesnym przemyśle. Umiejętne ich wykorzystywanie zwiększa konkurencyjność rynkową a także ma ogromny wpływ na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Oferta szkoleń z zakresu energetyki

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zmieniającego się przemysłu w EMT-Systems rozwijamy działy szkoleniowe związane tymi zagadnieniami.

W dziale Elektromobilności do szkolenia EL1: Silniki elektryczne w napędach samochodów dołączyło szkolenie EL2 Silniki elektryczne i transformatory wykorzystywane w nowoczesnym transporcie.

Z kolei w pionie Elektroenergetyka uruchomiliśmy zapisy na dwa zupełnie nowe kursy. ELEN1 – Silniki i prądnice elektryczne w nowoczesnej energetyce oraz ELEN2 – Turbogeneratory pracujące w polskim systemie elektroenergetycznym.

Szkolenia w EMT-Systems Elektromobilność i Elektroenergetyka

ELEN1 – Silniki i prądnice elektryczne w nowoczesnej energetyce.

Szkolenie jest skierowane do pracowników zakładów eksploatujących silniki elektryczne średniej i dużej mocy (np. górnictwo, hutnictwo, elektrownie, przemysł chemiczny), a także zatrudnionych w firmach produkujących maszyny elektryczne i systemy: zabezpieczeń, monitoringu pracy i diagnostyki (w tym diagnostyki online). Kolejną grupę adresatów tego szkolenia stanowią pracownicy koncernów elektroenergetycznych, elektrowni, elektrociepłowni, elektrowni wiatrowych i wykorzystujących biomasę, jak również specjaliści zajmujący się zagadnieniem transformacji polskiego sytemu elektroenergetycznego.

Osoba, która zdecyduje się na zdobycie kompetencji w ramach tego szkolenia po jego ukończeniu zna budowę i własności silników i prądnic średniej i dużej mocy stosowanych w energetyce i przemyśle ciężkim a także osiada wiedzę z zakresu eksploatacji prądnic elektrycznych w elektrowniach konwencjonalnych, wiatrowych, wykorzystujących biomasę i jądrowych oraz silników elektrycznych średniej i dużej mocy stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu.

W trakcie szkolenia zwracamy również szczególną uwagę na przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych systemów monitoringu i diagnostyki online (w tym wykorzystującymi bliźniaki cyfrowe) umożliwiających wydłużenie żywotności, zmniejszenie awaryjności oraz poprawę bezpieczeństwa pracy silników i prądnic elektrycznych.

ELEN2 – Turbogeneratory pracujące w polskim systemie elektroenergetycznym

To szkolenie, które powinno w pierwszej kolejności zainteresować pracowników elektrowni i elektrociepłowni, koncernów elektroenergetycznych. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacą również kompetencje operatorów sieci i inżynierów zajmujących się transformacją polskiego systemu elektroenergetycznego.

Program szkolenia został opracowany zgodnie z najwyższymi standardami i jego ukończenie gwarantuje, że uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu metod modyfikacji konstrukcji oraz sposobu eksploatacji pracujących turbogeneratorów w celu wydłużenia ich żywotności w warunkach pracy regulacyjnej z częstymi odstawieniami.

Ponadto zna nowoczesne systemy monitoringu pracy i diagnostyki online turbogeneratorów wykorzystujące bliźniaki cyfrowe w celu: zwiększenia żywotności, bezpieczeństwa pracy oraz niezawodności.

Dzięki sprawdzonym metodom szkoleniowym po ukończeniu tego kursu uczestnik przyswoi również wiedzę na temat nowych obszarów wykorzystania turbogeneratorów w blokach elektrowni gazowych, blokach wykorzystujących biomasę oraz blokach elektrowni jądrowych.

Energetyka to branża, która stale się zmienia. Z uwagi na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju wprowadzane są nowe technologie i standardy. Szkolenia prowadzone w EMT-Systems pomagają uczestnikom być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie, jak również pozwalają na rozpoczęcie nowej zawodowej drogi.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących powyższych kursów a także niezbędnej pomocy przy wyborze odpowiedniej ścieżki szkoleniowej udzieli nasz Dział Obsługi Klienta

Zapraszamy do kontaktu! Poznaj EMT-Systems – największe Centrum Szkoleń Inżynierskich w Polsce!