Szkolenia EMT-Systems z Automatyki i Mechatroniki zostały nagrodzone w XXX edycji Medalu Europejskiego, organizowanego przez Business Centre Club przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP. Doceniono nasze nowatorskie podejście – zbudowaliśmy autorskie stanowiska dydaktyczne, wyposażone w rzeczywiste komponenty, wkomponowane w makietę szafy sterowniczej. Dajemy możliwość budowania i konstruowania od zera oraz możliwość popełniania błędów w bezpieczny sposób.

Wiele osób pyta nas o szczegóły – co dokładnie dzieje się na konkretnym szkoleniu? Dzisiaj odkryjemy tajniki kursu AM1: Elektrotechnika i aparatura szaf sterowniczych oraz AM2: Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania.

Szkolenia AM1 i AM2 kierowane są przede wszystkim do pracowników utrzymania ruchu. Nie oznacza to jednak, że tematyka kursu nie będzie interesująca również dla pracowników produkcji, którzy sami naprawiają maszyny, na których pracują (część systemu TPM) czy kierowników i dyrektorów działów technicznych, chcących poszerzyć praktyczną wiedzę na temat sterowania i komponentów automatyki. Tematyka szkolenia obejmuje część teoretyczną – około 20% oraz aż 80% praktyki, co daje najlepsze rezultaty w przyswajaniu wiedzy.


Szkolenie AM1: Elektrotechnika i aparatura szaf sterowniczych

Szkolenie AM1 obejmuje podstawowe zagadnienia z elektrotechniki. Dowiesz się tutaj między innymi, co to jest prąd, napięcie, rezystancja, moc oraz poznasz podstawowe prawa, takie jak prawo Ohma i Kirchhoffa. To teoria, która jest niezbędna do zrozumienia zjawisk zachodzących w elektrotechnice, jednak została ona (bardzo słusznie) okrojona do minimum, bo to, co najlepszego do zaoferowania ma to szkolenie, to właśnie zajęcia praktyczne – a tych jest całkiem sporo.

Zaczynamy od zapoznania się ze stanowiskiem, które zawsze robi ogromne wrażenie, chociażby ze względu na ilość dostępnych komponentów. Prowadzący dokładnie omawia każdy z elementów, z których będą budowane układy sterowania. Przykładem może być stycznik. Kursanci dowiedzą się, do czego służy, gdzie znajduje swoje zastosowanie, jak go podłączyć, jak go odpowiednio dobrać do aplikacji, jakie są newralgiczne punkty tego komponentu i jak go diagnozować czy wreszcie – jaki jest jego symbol na schematach sterowania. Co do czytania schematów układów automatyki, to uczestnik kursu po trzech dniach ćwiczeń będzie doskonale poruszał się w tej tematyce – to właśnie na podstawie tej umiejętności buduje się układy sterowania. Również tutaj przykładów nie brakuje.

Zaczynamy od prostego układu z samo podtrzymaniem, następnie układ sterowania lewo-prawo, układ łagodnego rozruchu silnika gwiazda-trójkąt czy wreszcie chyba najciekawsze zadanie, jakim jest zbudowanie linii produkcyjnej, składającej się ze stanowisk uczestników. Jeżeli chodzi o silniki elektryczne, to tutaj kursanci również otrzymują potężną dawkę wiedzy. Prowadzący dokładnie omawia silnik klatkowy trójfazowy – jak go podłączyć, w jakich konfiguracjach połączeń może pracować czy też jak go diagnozować.

Podsumowując: AM1 skupia się głównie na układach stycznikowych i przekaźnikowych, czyli sygnałach binarnych. Jest to tematyka, od której początkujący elektryk czy automatyk powinien zacząć.


Szkolenie AM2: Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania

Szkolenie AM2 to poziom wyżej w zakresie wiedzy z automatyki przemysłowej, choć cały czas mówimy tu o podstawach. Do stanowisk z komponentami automatyki dochodzi jeszcze sterownik PLC Siemens S7-1200 oraz panel HMI tego samego producenta. Kurs łączy ze sobą wiedzę pozyskaną z pierwszego poziomu AM1 z nowymi zagadnieniami, a tych jest sporo. Zaznaczyć trzeba, że tematyka kursu w dużej mierze skupia się na sygnałach analogowych, czyli tych mówiących o faktycznym stanie danej wielkości fizycznej (poziom temperatury, ciśnienia).

Skoro o sygnałach analogowych mowa, to również należy wspomnieć, iż kursanci przy użyciu przetworników pomiarowych tworzą układy pomiarowe ciśnienia i temperatury. Dowiedzą się też jaka jest różnica pomiędzy pętlą prądową dwuprzewodową i czteroprzewodową, czy wreszcie będą poprawnie diagnozować usterki w tych układach pomiarowych. Dokładnie omawiane są: czujnik PT 100 oraz zjawisko kompensacji rezystancji przewodów.

Kolejny duży dział to układy regulacji. Tu omawiany teoretycznie jest regulator PID, natomiast uczestnicy kursu wykonują sterowanie regulatora dwustanowego, opartego o sterownik PLC. Szkolenie zawiera też tematykę związaną z silnikami elektrycznymi oraz ich łagodnym rozruchem. Oczywiście pojawia się tu także część praktyczna w postaci wykonania układu łagodnego rozruchu silnika, opartego na softstarcie. Omawiane są różne konfiguracje obwodów bezpieczeństwa, uczestnicy podłączają przekaźnik bezpieczeństwa dostępny na stanowisku. Jest to namiastka tematyki, którą obejmuje kolejne szkolenie, czyli AM3, ale to już temat na osoby artykuł.

Podsumowując: AM2 to szkolenie, w którym poznajemy sygnały analogowe i regulatory oraz panele HMI i sterownik PLC. W trakcie całego szkolenia uczestnicy korzystają z oprogramowania TIA Portal Siemensa, które umożliwia wprowadzanie zmian programowych oraz diagnostykę wykonanych układów sterowania.

Autor: Dominik Bednarek – Trener EMT-Systems z zakresu systemów sterowania i wizualizacji. Automatyk z 10-letnim doświadczeniem w zakładach przemysłowych. Jego profil zawodowy obejmuje m.in. programowanie i obsługę przemienników częstotliwości serii 8400 i 9400 LENZE, programowanie i projektowanie z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC SAFETY INTEGRATED S7-300 i 400, programowanie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-300 i 400, diagnostykę PROFIBUS DP, obsługę i parametryzację przetwornic MOVIFIT, MOVIDRIVE SEW, obsługę i programowanie robotów Kawasaki oraz Durr.