W Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems stale dążymy do dostarczania najwyższej jakości programów szkoleniowych, które umożliwiają rozwój zawodowy i poszerzanie umiejętności pracowników przemysłu. Proponując nowe szkolenia możemy stale rozwijać naszą ofertę. Ostatnie tygodnie przyniosły sporo nowości w dziale “Zarządzenie zakładem produkcyjnym”

Nasze nowe szkolenia są oparte na najnowszych trendach i najlepszych praktykach w danym zakresie. Są prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w swoich dziedzinach. Dzięki temu nasi uczestnicy mogą czerpać pełne korzyści z praktycznych wskazówek i studiów przypadków, które umożliwią im zastosowanie zdobytej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach zawodowych.

Zarządzenie zakładem produkcyjnym

Współczesny rozwój otoczenia i Przemysł 4.0 wskazują kompetencje interpersonalne jako niezbędne w każdej płaszczyźnie zawodowej. Umiejętne przetwarzanie danych, wyciąganie wniosków, predykcja (np. w kwestiach przeglądów technicznych) to krok do bycia liderem w swojej branży. Połączenie tych umiejętności z szybkim podejmowaniem decyzji i działaniem, buduje niezwykle ciekawy model kompetencji. Uzupełniając to jeszcze o zdolność łączenia wiedzy z wielu dziedzin oraz elastyczność możemy tworzyć pracownika przyszłości.

Właściwe prowadzenie projektów przemysłowych jest decydującym elementem sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Zmieniające się warunki sprawiają, że zapanowanie nad terminowością i zakresem zadań czy rozdzieleniem obowiązków stanowi nie lada wyzwanie. W celu uporządkowania i efektywnego działania niezbędne jest stosowanie metod oraz narzędzi ułatwiających organizację pracy i planowanie. Tu z pomocą przychodzi wiedza z zakresu zarządzania projektami.

Do realizowanych już szkoleń ZP1: Wprowadzenie do zarządzania projektami w przemyśle oraz ZP 2: Planowanie projektu przemysłowego – warsztat, dołączyliśmy kolejne:

Szkolenia przeznaczone są dla osób o dowolnym doświadczeniu w pracy w projektach. Prowadzenie kursów ukierunkowujemy przede wszystkim na metodologię pracy z projektami przemysłowymi. Dzięki temu chcemy przygotować kadry techniczne do sprawnej pracy w roli koordynatorów różnych projektów, osiągania celów swojej pracy zgodnie z jej zakresem i terminami oraz do właściwego wykorzystania posiadanych w zakładzie zasobów.

Kompetencje zarządcze w transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa stawia przed zarządcami nowe wyzwania, wymagając od nich nie tylko zrozumienia technologii, ale również umiejętności skutecznego kierowania zespołami i podejmowania strategicznych decyzji w dynamicznym, cyfrowym środowisku. Zarządzanie transformacją cyfrową stanowi klucz do sukcesu w nowoczesnej gospodarce. W EMT-Systems, rozumiejąc znaczenie tego wyzwania, skupiamy się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej cyfrowej metamorfozy.

W naszym centrum szkoleniowym w Gliwicach oferujemy kompleksowe programy rozwojowe, które pomagają podnieść kluczowe kompetencje przemysłu przyszłości. Kładziemy w nich nacisk na rozwijanie umiejętności analizy danych i korzystania z nich w procesie podejmowania decyzji. Mówiąc inaczej uczymy, jak przekształcać surowe dane w wartościowe informacje.

Przygotowaliśmy program, który pozwala osiągnąć uczestnikom kursów wspomniane powyżej cele. Składają się na niego cztery moduły:

Obecnie kompetencje zarządcze nabierają nowego wymiaru. Ważne jest, aby pracownicy przemysłu byli świadomi tych zmian i ciągle się rozwijali, aby sprostać wymaganiom technologicznym i przyspieszonemu rozwojowi. Zarządzanie transformacją cyfrową stanowi klucz do sukcesu w nowoczesnej gospodarce.

Kompetencje cyfrowe

To najnowszy dział w historii EMT-Systems. Zmieniający się krajobraz biznesu zmusza firmy do nieustannego dostosowywania się do nowych technologii. Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych są nie tylko niezbędne, ale stanowią klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Kompetencje cyfrowe w przemyśle odnoszą się do umiejętności, wiedzy i zdolności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym zdominowanym technologią środowisku przemysłowym. Wraz z postępem technologicznym i cyfryzacją, konkurencyjność i innowacyjność w przemyśle coraz bardziej opierają się na umiejętnościach związanych z technologią i digitalizacją.

Szkolenia z kompetencji cyfrowych ukierunkowane są na decyzje związane z rozwojem nowych produktów, usprawnieniem procesów produkcyjnych lub stworzeniem innowacyjnych strategii biznesowych.

Mając to na uwadze w ofercie EMT-Systems proponujemy program obejmujący następujące zagadnienia:

Zajęcia we wszystkich nowych programach szkoleniowych zostały zaplanowane na III i IV kwartał 2023 roku w naszym Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems w Gliwicach. Szczegóły i zapisy – zobacz