Kursy i warsztaty praktyczne kierowane do Służb utrzymania ruchu w tym działów: automatyki, mechanicznych, energetycznych, technicznych oraz projektowo-konstrukcyjnych

STUDIA PODYPLOMOWE

Edycja 1 – 2022/2023     ZAKOŃCZONA

AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA I CYFRYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH (ARICPP)AKTUALNOŚCI

06.06.2023

Zakończenie obron prac na studiach podyplomowych ARiCPP

Za nami obrony prac końcowych na studiach podyplomowych Automatyzacja, Robotyzacja i Cyfryzacja Procesów Produkcyjnych. 27 maja i 3 czerwca, w siedzibie firmy EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach do obrony przystąpili wszyscy uczestnicy tych studiów. Prace spełniały założone kryteria i dokumentowały wysoki poziom merytoryczny ich tematyki, mieszczącej się w obszarze automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych. ...

Obrony były nietypowe jak na akademickie standardy. Wszyscy słuchacze przygotowywali pracę z obszaru automatyki przemysłowej i sterowania. Następnie prezentowali ją przed całą grupą słuchaczy oraz kierownikiem kierunku.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder, Kierownik Studiów Podyplomowych, zdecydował się być promotorem wszystkich prac dla tego eksperymentalnego rocznika. W kolejnych semestrach będą to również promotorzy z poszczególnych specjalizacji.

W ten sposób, po 9 miesiącach prowadzonych zajęć oraz dwudniowej sesji obron, mającej charakter i poziom konferencji naukowej studentów studiów doktoranckich, 22 Uczestników studiów podyplomowych ARiCPP wypełniło wszystkie wymagania, konieczne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej i firmę EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich.

Uroczyste wręczenie świadectw i dyplomów oraz przyjęcie do grona Absolwentów Uczelni zaplanowano na początek lipca.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, prowadzącym zajęcia, przedstawicielom Politechniki Śląskiej reprezentowanym przez prof. Annę Timofiejczuk, prof. Jerzego Świdra oraz partnerom – Siemens, TEKNISKA, APAGroup, Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Klastrowi Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Trwa rekrutacja na 2 edycję studiów. Wszystkie szczegóły na stronie – Studia podyplomowe ARiCPP Edycja 2023/24

01.09.2022

Kolejny zjazd słuchaczy Studiów Podyplomowych ARiCPP

Za nami kolejne zajęcia dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Automatyzacja, Robotyzacja i Cyfryzacja Procesów Produkcyjnych. Uczestnicy wzięli udział w wykładzie z zakresu podstaw automatyki przemysłowej, podczas którego zestawiono powszechnie znane zagadnienia automatyki praktycznej ze źródłem tej dziedziny – pojęciami transmitancji operatorowej i widmowej, przekształceń Laplace’a, algebry grafów przepływu sygnałów, analizy widmowej czy klasyfikacji regulatorów....

Drugi wykład dotyczył praktycznych zagadnień z zakresu pneumatyki przemysłowej, słuchacze mieli również możliwość wykonania różnych ćwiczeń obejmujących programowanie robotów KUKA i ABB.

01.09.2022

Inauguracja i pierwsze zajęcia ARiCCP

W sobotę 8 października odbyła się inauguracja oraz pierwsze zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Automatyzacja, Robotyzacja i Cyfryzacja Procesów Produkcyjnych. Uroczyste rozpoczęcie, poprowadzone przez prof. Annę Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz prof. Jerzego Świdra, Kierownika Studiów ARiCPP, odbyło się w Sali Posiedzeń na Wydziale MT. ...

Podczas prezentacji uczelni i wydziału, studenci mieli okazję zapoznać się z wszystkimi niezbędnymi informacjami organizacyjnymi. EMT-Systems reprezentował Piotr Podgórski, który podczas spotkania przedstawił kadrę wykładową, rekomendowaną i współtworzoną przez nasze centrum. W inauguracji wzięli również udział przedstawiciele patronów studiów – Tekniska Polska, APA Group, Siemens Polska, Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Po inauguracji 24-osobowa grupa słuchaczy przeniosła się do siedziby EMT-Systems, gdzie odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu programowania sterowników PLC Mitsubishi oraz Simens SIMATIC S7-1500.

Organizacja studiów ARiCCP jest wynikiem wspólnego pomysłu Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka oraz Prezesa EMT-Systems prof. Grzegorza Wszołka.

Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

01.09.2022

Harmonogram – najważniejsze daty

 • I tura naboru na studia ARICCP: 06 czerwca 2022, godz. 12:00 – 24 sierpnia 2022, godz. 15:00
 • II tura naboru na studia ARICCP: 29 sierpnia 2022, godz. 12:00 – 28 września 2022, godz. 15:00
 • Start naboru do projektu OPEN: 15 września 2022, godz. 10:00
 • Rozpoczęcie studiów ARICCP: 8 października 2022, godz. 9:00 – 10:30

26.04.2022

Wyjątkowa propozycja Studiów Podyplomowych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych z zakresu „Automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych”.

Jest to wyjątkowa oferta na rynku edukacyjnym, pierwsza tego typu w Polsce. Proponowane studia zostały opracowane w oparciu o doświadczenie dwóch instytucji – Politechniki Śląskiej oraz firmy szkoleniowej EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich. Atuty wyróżniające naszą propozycję:...

Oficjalne zapisy zostaną uruchomione w czerwcu w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Śląskiej.

Zapraszamy już teraz do zgłaszania swojej kandydatury. Zarezerwujemy miejsce w tworzonej grupie i poinformujmy o rozpoczęciu oficjalnej rekrutacji.

Kierownik Studiów Podyplomowych ARiCPP:

Koordynator Studiów Podyplomowych ARiCPP z ramienia EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich:PROGRAM

Prezentujemy wykaz przedmiotów prowadzonych podczas Studiów Podyplomowych „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych„.

Zapraszamy do rozwinięcia zakładki i zapoznania się ze szczegółami, dotyczącymi każdego przedmiotu.SEMESTR 1 – Edycja 1

Zakres przedmiotu:

 • Podstawowe pojęcia i określenia automatyki przemysłowej.
 • Podział układów automatycznej regulacji. Układy otwarte i zamknięte.
 • Sprzężenie zwrotne.
 • Opis analityczny członów i układów automatycznej regulacji.
 • Metody modelowania. Różniczkowe równania ruchu.
 • Klasyfikacja wymuszeń.
 • Przekształcenie Laplace’a.
 • Podstawowe człony układów automatycznej regulacji: bezinercyjne, rzędu pierwszego, rzędu drugiego, całkujące, różniczkujące, opóźniające.
 • Charakterystyki członów układów ar: statyczne, dynamiczne, czasowe, częstotliwościowe, amplitudowe i fazowe.
 • Transmitancja operatorowa członu układu automatycznej regulacji.
 • Schematy blokowe układów ar. Algebra schematów blokowych. Grafy przepływu sygnałów układów automatycznej regulacji. Algebra grafów przepływu sygnałów.
 • Transmitancje operatorowe układów jednowymiarowych i wielowymiarowych.
 • Podstawy analizy widmowej.
 • Transmitancja widmowa układu.
 • Klasyfikacja i opis obiektów sterowania.
 • Regulatory. Struktura i podział regulatorów. Klasyfikacja regulatorów ciągłego działania: proporcjonalne, całkujące, proporcjonalno – całkujące, proporcjonalno – różniczkujące, proporcjonalno – całkująco – różniczkujące.
 • Transmitancja operatorowa regulatora PID.
 • Odpowiedź regulatora PID na zadany, standardowy, sygnał uchybu regulacji.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie teoretyczne podstawy automatyki, jako dziedziny nauki, zajmującej się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi.
 • Potrafi identyfikować oraz formułować werbalnie i matematycznie różnorodne problemy inżynierskie, związane z automatyką i robotyką przemysłową, poprzez zastosowanie zasad nauki i wiedzy inżynieryjno-technicznej.
 • Potrafi modelować matematycznie systemy dynamiczne, w tym układy sterowania, a także dokonywać ich syntezy, analizy i optymalizacji w dziedzinie częstotliwości i w dziedzinie czasu.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę z obszaru automatyki, niezbędną do świadomego projektowania i użytkowania układów zautomatyzowanych oraz rozumie potrzebę nieustannego prowadzenia takich studiów.

Prowadzący: Prof. Dr hab. inż. Jerzy Świder

Zakres przedmiotu:

 • Idea sterowania procesów i maszyn w oparciu o sterownik PLC
 • Pierwszy projekt w TIA Portal
 • Podstawowa diagnostyka sterownika PLC
 • Zasady tworzenia programów w języku drabinkowym LAD
 • Operacje logiczne w sterowniku PLC
 • Rodzaje obszarów pamięci sterownika
 • Monitorowanie i testowanie programów
 • Przekazywanie wartości pomiędzy parametrami
 • Monitorowanie i modyfikowanie zmiennych
 • Tworzenie backupów
 • Archiwizacja projektu
 • Formatowanie pamięci CPU

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • est gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Podsiadły

Zakres przedmiotu:

 • Możliwości projektowania systemów sterowania z wykorzystaniem sterowników Mitsubishi MELSEC-Q
 • Struktura środowiska GX Works 2
 • Konfiguracja połączenia ze sterownikiem Q
 • Parametryzacja CPU
 • Adresacja modułów wejściowych i wyjściowych
 • Podstawowe rozkazy budujące logikę programu sterującego
 • Cykl pracy sterownika Q
 • Możliwości wprowadzania komentarzy
 • Narzędzia wspierające monitorowanie pracy sterownika
 • Etykiety globalne i lokalne
 • Praca ze zmiennymi binarnymi
 • Diagnostyka błędów sterownika Q

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Podsiadły

Zakres przedmiotu:

 • Podstawowe układy wykonawcze
 • Zastosowanie logiki Boole'a w układach automatyki przemysłowej
 • Podział na czujniki i urządzenia wykonawcze
 • Automatyzacja procesów dyskretnych vs. procesów ciągłych
 • Języki programowania układów sterujących
 • Wprowadzenie do normy IEC 61131-3
 • Zasady poprawnego kodowania w językach: IL, LD, FBD, SFC i ST
 • Wprowadzenie do środowiska programowania CoDeSys v2.3
 • Tworzenie i analiza programów sterujących oraz wizualizacji

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: dr inż. Piotr Michalski

Zakres przedmiotu:

 • Bezpieczeństwo pracy przy i z robotem - procedury bezpiecznej pracy podczas programowania i pracy automatycznej.
 • Panel operatora (KCP). Budowa i funkcje. Opcje dostępne w menu na poziomie operatora.
 • Poruszanie manipulatorem przy pomocy przycisków kierunku i (układy współrzędnych, ruchy osiami manipulatora w trybie pracy ręcznej, wykonywanie programu).
 • Wyznaczanie układów współrzędnych (narzędzia i bazy).
 • Programowanie ścieżki pracy robota – ruchy PTP, LIN i CIRC.
 • Ręczne i programowe sterowanie sygnałami cyfrowymi (OUT, PULSE).
 • Parametryzacja instrukcji ruchu.
 • Wykonywanie programu w trybie pracy ręcznej i automatycznej AUTO.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Nowak

Zakres przedmiotu:

 • Systemy bezpieczeństwa stosowane w robotyce przemysłowej
 • Etapy uruchomienia produkcji zrobotyzowanej
 • Bezpieczeństwo pracy z robotem - ogólne zasady
 • Bezpieczna praca w trybie ręcznym
 • Obsługa i kontrolki na elementach szafy robota
 • Obsługa joysticka
 • Przemieszczanie robota osiami
 • Przemieszczanie robota liniowo i reorientacja
 • Opis programowania robotów przemysłowych
 • Struktura programu w języku RAPID
 • Tworzenie własnych procedur
 • Typy punktów ruchu
 • Instrukcje ruchu osiami
 • Instrukcje ruchu liniowego
 • Parametryzowanie instrukcji ruchu
 • Korygowanie pozycji
 • Modyfikacja programów
 • Testowanie wprowadzonych zmian
 • Układ wejść i wyjść robota
 • Podgląd wyjść wejść
 • Backup Robota

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Wojciech Szulc

Zakres przedmiotu:

 • Wstęp do przemysłowych sieci komunikacyjnych,
 • Przegląd standardowych protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w przemyśle na przykładzie sieci:
  • ProfiBus
  • ProfiNET
  • EtherCAT
  • Modbus RTU i TCP
  • ASi
 • Zestawienie i porównanie standardów Profibus, ProfiNET, EtherCAT, Modbus, ASi
 • Konfiguracja, wymiana danych oraz podstawy diagnostyki w sieciach:
  • ProfiBus
  • ProfiNET
  • EtherCAT
  • Modbus RTU i TCP
  • ASi
 • Możliwości rozwojowe przemysłowych sieci komunikacyjnych w ramach czwartej rewolucji przemysłowej Industry 4.0

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie ogólne działanie informacyjnych sieci przemysłowych PROFINET i PROFIBUS.
 • Potrafi dokonać samodzielnej konfiguracji sieci PROFINET i PROFIBUS w zakresie podstawowym.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: Dr inż. Piotr Świszcz

Zakres przedmiotu:

 • Systemy SCADA – wprowadzenie
 • Konfiguracja SCADA
 • Stworzenie nowego projektu dla sterownika i wizualizacji
 • Konfiguracja sterownika S7-1500, z którego będą pobierane informacje do wizualizacji
 • Konfiguracja połączenia wizualizacji ze sterownikiem PLC
 • Konfiguracja zmiennych w wizualizacji WinCC
 • Tworzenie ekranów wizualizacji, przełączanie między ekranami
 • Obiekty graficzne na bazie których jest tworzona wizualizacja - dynamiczne zmiany wyglądu obiektów od wartości zmiennych procesowych
 • Gotowe symbole graficzne, pola edycyjne, listy tekstowe i graficzne
 • Podstawowe zdarzenia obiektów wizualizacji - reakcja na kliknięcie myszką w obiekt graficzny, podstawowe funkcje biblioteczne podłączane do zdarzeń
 • Obsługa alarmów procesowych
 • Obsługa archiwizacji zmiennych, przedstawienie wartości archiwalnych na wykresach czasowych
 • Konfiguracja użytkowników systemu wizualizacji - zabezpieczenie przed dostępem dla osób nieuprawnionych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC
 • Zna i rozumie systemy archiwizacji i raportowania w oprogramowaniu typu SCADA.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi tworzyć proste wizualizacje, weryfikujące poziomy dostępu do wybranych operacji.
 • Potrafi utworzyć proste ekrany w oparciu o listy, obiekty Faceplate, skrypty VB, pętle.
 • Potrafi skonfigurować podstawowy układ sterownika PLC i panelu operatorskiego HMI.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę z obszaru automatyki, niezbędną do świadomego projektowania i użytkowania układów zautomatyzowanych oraz rozumie potrzebę nieustannego prowadzenia takich studiów.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Kasprzycki

Zakres przedmiotu:

 • Wprowadzenie do Siemens TIAPortal.
 • Tworzenie nowego projektu.
 • Konfiguracja sterownika PLC S7-1200.
 • Przygotowanie projektu TIA Portal dla panelu Basic.
 • Wykorzystanie kreatora dla panelu HMI.
 • Podstawowe elementy wizualizacji.
 • Konfiguracja, edycja i tworzenie plansz.
 • Animacje obiektów – Display (Appearance, Visibility) oraz Movement.
 • Wykresy.
 • Obsługa programu ProSave.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC
 • Zna i rozumie systemy archiwizacji i raportowania w oprogramowaniu typu SCADA.
 • Potrafi skonfigurować podstawowy układ sterowników PLC i paneli operatorskich HMI.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Podsiadły

Zakres przedmiotu:

 • Definicja pneumatyki, sterowania i napędu pneumatycznego.
 • Podstawy fizyczne pneumatyki.
 • Wady i zalety stosowania układów pneumatycznych w porównaniu do układów hydraulicznych czy elektrycznych.
 • Symbolika i nazewnictwo elementów pneumatycznych.
 • Budowa i podział sprężarek.
 • Zasada działania i elementy składowe układu przygotowania powietrza.
 • Zasady projektowania układów pneumatycznych.
 • Budowa i działanie elementów sterujących: sterowanie kierunkiem przepływu; sterowanie ciśnieniem; sterowanie natężeniem przepływu medium roboczego.
 • Pneumatyczne elementy wykonawcze w ruchu liniowym i obrotowym: tłokowe; membranowe; workowe i inne.
 • Praktyczne zastosowanie elektropneumatyki w procesach technologicznych.
 • Sterowanie pośrednie i bezpośrednie.
 • Zasady BHP w pneumatyce.
 • Zapis działania układu za pomocą cyklogramu działania i grafu.
 • Analiza i synteza wybranych procesów technologicznych sterowanych pneumatycznie. Komputerowe programy wspomagające proces projektowania i symulacji układów.
 • Sterowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika programowalnych PLC.
 • Podczas zajęć laboratoryjnych zostaną zrealizowane następujące tematy:
  • automatyzacja wybranych procesów technologicznych,
  • przeprowadzenie analizy działania zaprojektowanego układu,
  • wykonanie dokumentacji utworzonego układu (cyklogram działania, graf, schemat układu),
  • przeprowadzeni syntezy według założonego cyklogramu działania,
  • komputerowa symulacja w programie FluidSIM,
  • tworzenie złożonych funkcji sterujących z zastosowaniem logiki Boole’a
  • minimalizacja funkcji Boolowskich, tworzenie tabeli stanów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie teoretyczne podstawy automatyki, jako dziedziny nauki, zajmującej się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi.
 • Potrafi identyfikować elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne stosowane w przemyśle.
 • Potrafi zaprojektować dowolny układ pneumatyczny/ elektropneumatyczny.

Prowadzący: Dr hab. inż. Andrzej Wróbel

Zakres przedmiotu:

 • Omówienie aktualnej struktury Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Firmy EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich. .
 • Omówienie zasad zdobywania i posługiwania się tytułami zawodowymi, stopniami naukowymi, tytułem naukowym.
 • Omówienie stanowisk i pełnionych na uczelniach wyższych funkcji.
 • Przedstawienie zasad, dotyczących struktury pracy końcowej na studiach podyplomowych oraz jej edycji.
 • Ochrona własności intelektualnej.
 • Przygotowanie Uczestnika do prezentacji przed komisją wyników swojej pracy końcowej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia związane ze strukturą Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Firmy EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasad zdobywania i posługiwania się tytułami zawodowymi, stopniami naukowymi, tytułem naukowym.
 • Zna zasady, dotyczące struktury pracy końcowej na studiach podyplomowych oraz zasady jej edycji.
 • Rozumie konieczność ochrony własności intelektualnej innych autorów podczas tworzenia własnej pracy końcowej.
 • Jest przygotowany do prezentacji przed komisją wyników swojej pracy końcowej.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jerzy ŚwiderSEMESTR 2 – Edycja 1

Zakres przedmiotu:

 • Sterowalność i obserwowalność.
 • Charakterystyki Nyquista i charakterystyki Bodego.
 • Stabilność układów dynamicznych.
 • Kryteria stabilności układów sterowania: Hurwitza, Michajłowa, Nyquista.
 • Analiza stabilności otwartych i zamkniętych układów sterowania.
 • Zmienne stanu. Fazowe zmienne stanu. Równia stanu.
 • Modelowanie układów dynamicznych w przestrzeni stanów.
 • Związek pomiędzy transmitancją operatorową a równaniami stanu.
 • Transformacja transmitancji operatorowej do postaci równań stanu.
 • Transformacja równań stanu do postaci transmitancji operatorowej.
 • Analiza układu sterowania w dziedzinie czasu z zastosowaniem równań stanu.
 • Jakość układów sterowania. Kryteria oceny jakości liniowych układów regulacji. Wskaźniki jakości.
 • Statyczna dokładność liniowych układów regulacji.
 • Uchyb w stanie ustalonym.
 • Dynamiczna jakość liniowych układów regulacji. Ocena jakości regulacji poprzez: badanie parametrów odpowiedzi skokowej, kryteria całkowe, kryteria częstotliwościowe, metody miejsc geometrycznych biegunów transmitancji operatorowej.
 • Zapas stabilności i jego ocena. Zapas modułu i zapas fazy.
 • Opis układu regulacji z regulatorem PID oraz dobór jego parametrów, zgodnie z przyjętymi kryteriami jakości regulacji.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie teoretyczne podstawy automatyki, jako dziedziny nauki, zajmującej się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi.
 • Potrafi identyfikować oraz formułować werbalnie i matematycznie różnorodne problemy inżynierskie, związane z automatyką i robotyką przemysłową, poprzez zastosowanie zasad nauki i wiedzy inżynieryjno-technicznej.
 • Potrafi modelować matematycznie systemy dynamiczne, w tym układy sterowania, a także dokonywać ich syntezy, analizy i optymalizacji w dziedzinie częstotliwości i w dziedzinie czasu.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę z obszaru automatyki, niezbędną do świadomego projektowania i użytkowania układów zautomatyzowanych oraz rozumie potrzebę nieustannego prowadzenia takich studiów.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

Zakres przedmiotu:

 • Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych
  • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z robotem przemysłowym
 • Budowa robota przemysłowego (wiadomości podstawowe)
  • iPendant – podstawowe funkcje
  • Możliwości zastosowań robotów przemysłowych
 • Sterowanie robotem w trybie manualnym
  • Poruszanie robotem w trybie: joint, word, tool
 • Programowanie on-line
  • Tworzenie nowego i edycja istniejącego programu, zarządzanie programami
  • Instrukcja ruchu i edycja jej parametrów
  • Uruchamianie programu w trybie ręcznym
 • Bezpieczne zatrzymanie, modyfikacja i ponowne uruchomienie programu robota
 • Instrukcje programowe
  • Pętle, etykiety
  • Instrukcje warunkowe IF
  • Obsługa wejść/wyjść
  • Rejestry numeryczne
 • Uruchomienie programu w trybie automatycznym
 • Ręczna manipulacja punktem
 • Backup programów i plików systemowych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Karol Franc

Zakres przedmiotu:

 • Bezpieczeństwo pracy przy i z robotem - procedury bezpiecznej pracy podczas programowania i pracy automatycznej.
  • Panel operatora (KCP). Budowa i funkcje. Opcje dostępne w menu na poziomie operatora.
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych:
  • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z robotem przemysłowym.
 • Budowa robota przemysłowego (wiadomości podstawowe):
  • Teach Pendant – podstawowe funkcje.
 • Sterowanie robotem w trybie manualnym:
  • Poruszanie robotem w trybie: joint, word, tool.
  • Wejścia/Wyjścia – symulacja wejść i wystawianie wyjść.
 • Programowanie on-line:
  • Tworzenie nowego i edycja istniejącego programu.
  • Typy ruchów robota, parametryzacja instrukcji ruchu.
  • Uruchamianie programu w trybie ręcznym.
 • Bezpieczne zatrzymanie, modyfikacja i ponowne uruchomienie programu robota.
 • Uruchomienie programu w trybie automatycznym.
 • Układy współrzędnych - tworzenie i modyfikacja:
  • Narzędzia (Tool Frames).
  • Użytkownika (User Frames).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Nowak

Zakres przedmiotu:

 • Definicje i cechy napędów:
  • Klasyczne napędy elektryczne.
  • Serwonapęd, napęd mechatroniczny.
 • Budowa i działanie silników elektrycznych:
  • Silnik prądu stałego.
  • Silnik prądu przemiennego.
  • Moc elektryczna.
 • Układy zasilania w przemysłowych napędach elektrycznych.
  • Bezpośredni.
  • Gwiazda-trójkąt.
  • Softstart.
  • Przemiennik częstotliwości (podstawowa konfiguracja w praktyce).
 • Sterowanie w napędach elektrycznych z przemiennikiem częstotliwości:
  • Automatyczna regulacja parametrów ruchu (tryb skalarny, tryb wektorowy).
  • Czujniki w regulacji prędkości i pozycji.
  • Hamowanie.
 • Podstawowe zagadnienia z diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych
  • Wielkości diagnostyczne.
  • Monitorowanie i archiwizacja parametrów eksploatacyjnych za pomocą wykresów.
  • Identyfikacja nieprawidłowości w układach z przemiennikiem częstotliwości.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń.
 • Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.

Prowadzący: mgr inż. Julian Malaka

Zakres przedmiotu:

 • Maszyna w ujęciu systemowym.
 • Narzędzia rozpoznawania stanów przebiegu procesu przemysłowego lub pracy maszyn.
 • Podział metod diagnostyki.
 • Zalecenia dotyczące pozyskiwania sygnałów diagnostycznych z maszyn. TPM - Total Productive Maintenance.
 • Cele wprowadzenia TPM.
 • Straty powodowane awariami oraz powody przestojów.
 • TPM a TQM – różnice i podobieństwa.
 • Metody eksploatacji.
 • Wdrożenie TPM. Wskaźniki TPM. Etapy wdrażania TPM.
 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (ang. Autonomous Maintenance).
 • Istotne elementy w monitorowaniu maszyn.
 • Metoda ADMA w zastosowaniach związanych z TPM.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami w kontekście optymalizacji ich pracy oraz zarządzeniem cyklem życia.
 • Zna i rozumie pojęcie Przemysłu 4.0 (Przemysłu Przyszłości), wirtualnego bliźniaka oraz wirtualnego uruchomienia.
 • Zna i rozumie mechanizmy prawidłowego wdrożenia i stosowania metodologii TPM.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów animować działania w obszarze Przemysłu 4.0, wykorzystując różne modele biznesowe.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł na temat nowych technologii, oceniać je, selekcjonować i wykorzystywać.

Prowadzący: Dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Zakres przedmiotu:

 • Sieci przemysłowe, proces i komponenty ICS
  • Omówienie komponentów sieci przemysłowej
  • Wstęp do modelu PERA
 • Wprowadzenie do sieci przemysłowych opartych o Ethernet
  • Sieciowy model ISO/OSI i protokoły natywne dla każdej warstwy
  • Komunikacja w sieci Ethernet – podstawy
  • Komunikacja w warstwach wyższych L3 i L4
  • Przegląd protokołów przemysłowych
 • Ataki na systemy przemysłowe
  • Podatności w protokołach i komponentach ICS
  • ICS Kill Chain – fazy ataku i przykłady udanych ataków
 • Możliwości działań defensywnych
  • Architektura
  • Ochrona pasywna
  • Ochrona aktywna
  • Działania wywiadowcze
  • Działania ofensywne
  • Aktywny cykl działań cyberbezpieczeństwa
 • Przegląd norm i dobrych praktyk
  • Standard IEC 62443
  • Ustawa o KSC, materiały RCB
 • Ćwiczenia 1 - Inwentaryzacja zasobów systemów ICS
 • Ćwiczenia 2 – Monitorowanie bezpieczeństwa sieci
 • Ćwiczenia 3 – Bezpieczna architektura ICS

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa cybernetycznego sieci przemysłowych.
 • Potrafi uruchomić monitorowanie infrastruktury sieciowej w systemie IDS.
 • Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą: Przemysłu 4.0, zarządzania ryzykiem, decyzji biznesowych.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Stefan Bednarczyk

Zakres przedmiotu:

 • Podstawowe pojęcia i koncepcje cyberbezpieczeństwa:
  • Poufność, integralność, dostępność, niezaprzeczalność, rozliczalność.
  • Zagrożenia, ataki, zasoby.
  • Ryzyko, podatności.
  • Najniższe uprawnienia i rozdział obowiązków, ochrona wielowarstwowa.
 • Rodzaje cyberzagrożeń i ataków:
  • Złośliwe oprogramowanie.
  • Ataki socjotechniczne.
  • Zagrożenia pochodzące z wewnątrz organizacji.
  • Przyczyny występowania zagrożeń.
 • Fazy cyberataku:
  • Kill-chain.
  • Model Mitre ATT&CK.
  • Przegląd udanych ataków.
 • Techniki i zasady zabezpieczania systemów informatycznych zgodnie z defence-in-depth:
  • Bezpieczeństwo fizyczne.
  • Uwierzytelnianie, autoryzacja, kontrola dostępu.
  • Ciągłe monitorowanie sieci, systemy wykrywanie włamań.
  • Zapory sieciowe i systemy zapobiegania włamaniom.
  • Segmentacja sieci.
  • Systemy antywirusowe.
  • Hardening systemów.
  • Rozwiązania kryptograficzne.
 • Normy i dobre praktyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa cybernetycznego sieci przemysłowych.
 • Potrafi uruchomić monitorowanie infrastruktury sieciowej w systemie IDS.
 • Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą: Przemysłu 4.0, zarządzania ryzykiem, decyzji biznesowych.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Stefan Bednarczyk

Zakres przedmiotu:

 • Wprowadzenie do napędów i sterowań hydrostatycznych
 • Podstawy działania napędów hydraulicznych i hydrotronicznych
 • Parametry pracy napędów hydrostatycznych
 • Budowa typowego napędu hydraulicznego
 • Funkcje elementów składowych napędów i sterowań hydraulicznych
 • Wprowadzenie do techniki sterowania proporcjonalnego
 • Symulacja działania wybranych układów napędowych w środowisku symulacyjnym
 • Budowa układów na stanowiskach szkoleniowych
  • Poruszanie robotem w trybie: joint, word, tool
  • Analiza działania układów z liniowymi i obrotowymi odbiornikami
  • Analiza działania układów sterowanych dławieniowo i objętościowo – porównanie strat mocy
  • Analiza działania układów z zaworami proporcjonalnymi przepływu i ciśnienia
 • Porównanie wyników analiz symulacyjnych z wynikami pomiarów układów rzeczywistych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie budowę i zasady działania najważniejszych elementów hydrauliki siłowej i hydrotroniki.
 • Zna i rozumie symbole graficzne, czyta oraz interpretuje schematy układów hydraulicznych.
 • Potrafi samodzielnie budować, montować, uruchamiać i testować poprawność działania prostych układów hydraulicznych i hydrotronicznych.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: dr inż. Dominik Rabsztyn

Zakres przedmiotu:

 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych pracy końcowej.
 • Wystąpienia Uczestników z prezentacjami prac końcowych (10 min. wystąpienia każdego Uczestnika i 10 min. wspólnej dyskusji)
 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej.
 • Prezentacje przez Uczestników propozycji artykułów oraz dyskusja nad przedstawionymi propozycjami publikacji (10 min. wystąpienia każdego Uczestnika i 10 min. wspólnej dyskusji).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Jest autorem pracy końcowej, zaprezentowanej na zajęciach i obronionej w trakcie wspólnej dyskusji.
 • Jest autorem lub współautorem propozycji artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej, zaprezentowanego na zajęciach i przeanalizowanego w trakcie wspólnej dyskusji.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder


studia podyplomowe


ZAPISZ SIĘ!


TERMINARZ

Miejsca realizacji zajęć:

 • EMT-Systems – siedziba firmy EMT-Systems Sp. z o.o ul. Bojkowska 35A, Gliwice, budynek CECHOWNIA Gliwice
 • Wydział MT, sala 279 – Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, ul Konarskiego 18A, Gliwice sala 279 II.piętro
 • CNT Politechniki Śl. – Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, ul Konarskiego 22B, Gliwice

Termin / MiejsceGodzinyPrzedmiot
Semestr 1
08 października 2022 r.
(sobota)
Wydział MT, Sala Posiedzeń
9:00 – 10:30Uroczyste otwarcie studiów ARiCPP
08 października 2022 r.
(sobota)
EMT-Systems
11:00 – 17:00Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2 (mgr inż. Marcin Podsiadły)
09 października 2022 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal (mgr inż. Marcin Podsiadły)
22 października 2022 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
22 października 2022 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.1 (dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ)
23 października 2022 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa A 12 osób – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB (mgr inż. Wojciech Szulc)

Grupa B 12 osób – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA (mgr inż. Tomasz Nowak)

05 listopada 2022 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
05 listopada 2022 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.2 (dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ)
06 listopada 2022 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet (dr inż. Piotr Świszcz)
19 listopada 2022 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys (dr inż. Piotr Michalski)
20 listopada 2022 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Zastosowania paneli operatorskich HMI (mgr inż. Marcin Podsiadły)
03 grudnia 2022 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA (mgr inż. Andrzej Kasprzycki)
04 grudnia 2022 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa B 12 osób – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB (mgr inż. Wojciech Szulc)

Grupa A 12 osób – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA (mgr inż. Tomasz Nowak)

17 grudnia 2022 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej” / Omówienie egzaminu.
Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
14 stycznia 2023 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Ewentualny egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej”
Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)


Termin / MiejsceGodzinyPrzedmiot
Semestr 2
18 lutego 2023 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa A – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC (mgr inż. Karol Franc)

Grupa B – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA (mgr inż. Tomasz Nowak)

19 lutego 2023 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Metodologia TPM w automatyce przemysłowej (dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, prof. PŚ)
04 marca 2023 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Teoria sterowania; wykład cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
04 marca 2023 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
13:00 – 17:00Wsparcie i finansowanie procesów cyfryzacji i automatyzacji (CP4.0PŚ – dr Andrzej Soldaty)
05 marca 2023 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa B – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC (mgr inż. Karol Franc)

Grupa A – Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA (mgr inż. Tomasz Nowak)

18 marca 2023 r.
(sobota)
CNT Politechniki Śl.
9:00 – 17:00Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 (APA Group)
19 marca 2023 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa A – 12 osób – Napędy i sterowania w hydraulice siłowej (dr inż. Dominik Rabsztyn)

Grupa B – 12 osób – Wybrane elektryczne systemy napędowe w przemyśle (mgr inż. Julian Malaka)

01 kwietnia 2023 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Teoria sterowania; wykład cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
01 kwietnia 2023 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych (mgr inż. Stefan Bednarczyk)
02 kwietnia 2023 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa B – 12 osób – Napędy i sterowania w hydraulice siłowej (dr inż. Dominik Rabsztyn)

Grupa A – 12 osób – Wybrane elektryczne systemy napędowe w przemyśle (mgr inż. Julian Malaka)

15 kwietnia 2023 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 13:00Egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu
Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
16 kwietnia 2023 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki (mgr inż. Stefan Bednarczyk)
13 maja 2023 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 13:00Ewentualny egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu
Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
27 maja 2023 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 13:00Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
3 czerwca 2023 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 13:00Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
Zakończenie studiów, rozdanie dyplomówLABORATORIA

Prezentujmy opisy, zdjęcia i filmy z laboratoriów, w których będą prowadzone poszczególne zajęcia podczas Studiów Podyplomowych „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych„.

Przedmiot: Automatyzacja sterowania procesami

Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, funkcjonujący zgodnie ze standardami przemysłowymi, dostarczony przez uznanych, wiodących producentów. W trakcie zajęć z przedmiotu „Automatyzacja sterowania procesami” będą dostępne takie urządzenia, jak:

 • sterowniki PLC Siemens SIMATIC S7-1500 z zadajnikami sygnałów,
 • oprogramowanie TIAPortal, w wersji V17,
 • stanowiska wykonawcze, umożliwiają wykonywanie ćwiczeń w oparciu o rzeczywiste elementy, stosowane w automatyce przemysłowej,
 • oprogramowanie Codesys3.5 i GX Works 2,
 • sterowniki PLC Mitsubishi i Wago.

Standard realizacji ćwiczeń to jedna lub co najwyżej dwie osoby przy kompletnie wyposażonym stanowisku laboratoryjnym.


Przedmiot: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – KUKA, FANUC, ABB, YASKAWA

Podczas zajęć z zakresu programowania i obsługi robotów wykorzystujemy autorskie, profesjonalne stanowiska zrobotyzowane, w skład których wchodzi 20 robotów przemysłowych typu:

 • FANUC LR Mate 200iD 4s z kontrolerem R-30iB Mate,
 • FANUC A-520i – przeznaczony do zastosowań związanych z przenoszeniem i montażem,
 • ABB IRB 120 z kontrolerem IRC5 RW 6
 • ABB IRB 1200 z kontrolerem IRC5 RW 6
 • ABB IRB 2400 z kontrolerem IRC5 RW 5
 • ABB IRB 6640 z kontrolerem IRC5 RW 5
 • KUKA KR10 R1420 – CYBERTECH NANO,
 • KUKA KR6 R900 SIXX z serii KR AGILUS,
 • KUKA KR6 R700 SIXX z serii KR AGILUS,
 • Yaskawa MOTOMAN seria GP8.


Przedmiot: Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet

Stanowiska sieciowe, wykorzystywane podczas zajęć, są zbudowane z urządzeń wielu producentów. Pozwalają one Uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń z różnymi sposobami konfiguracji i diagnozowania odmiennych typów elementów sieciowych. Stanowiska laboratoryjne składają się z następujących elementów:

 • sterowniki Siemens SIMATIC S71500,
 • sterowniki Siemens SIMATIC S7-1200 oraz panel HMI KTP700,
 • programatory z oprogramowaniem TIAPortal v17,
 • Sinamics V90: Przekształtnik + silnik serwo,
 • wielofunkcyjne systemy wejść/wyjść ET 200S,
 • panele SIMATIC HMI KTP8,
 • switche Scalance X204IRT,
 • switche SCALANCE XB005,
 • systemy pozycjonowania absolutnego Pepperl-Fuchs PXV + taśma kodowa DataMatrix,
 • rozproszone układy wejść/wyjść Lumberg 980 ESL 109 oraz 980 ESL 303,
 • zdecentralizowane systemy magistrali I / O LioN-Link 940 ESL 601 oraz moduły 8x IN/OUT, 4x AI 0-10V,
 • rozproszone wejścia/wyjścia Balluff BNI PNT 502 oraz BNI PNT 302.

Przedmiot: Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA

Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, funkcjonujący zgodnie ze standardami przemysłowymi, dostarczony przez uznanych, wiodących producentów. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji stanowiska przeznaczone do nauki i rozwiązywania zadań przemysłowych, z zastosowaniem oprogramowania WinCC Professional TIAPortal v17 oraz sterowników Siemens SIMATIC S7-1500.


Przedmiot: Elementy i układy sterowania pneumatycznego

Stanowiska dla Uczestników zostały specjalistycznie wyposażone. Uczestnicy mają dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów pneumatyki, bogato wyposażonych laboratoriów, przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń praktycznych.


Przedmiot: Napędy i sterowania w hydraulice siłowej

Sale i laboratoria szkoleniowe zapewniają Uczestnikom możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej najpopularniejszych producentów, takich jak PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE.

Podczas praktycznych zajęć wykorzystujemy różnorodne stanowiska szkoleniowe.


Przedmiot: Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0

Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 to showroom przemysłowy, zaprojektowany, wykonany i prowadzony przez APA GROUP, dostawcy nowoczesnych rozwiązań z zakresu inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami, który pozwala zapoznać się z bliska z procesami produkcji w standardach Przemysłu 4.0. Do projektu showroomu zostały zaproszone czołowe organizacje, reprezentujące polską i światową gospodarkę, edukację i przemysł. Duży przekrój prezentowanych na stacji rozwiązań gwarantuje obszerną dawkę wiedzy i unikatową bazę edukacyjną z zakresu Przemysłu 4.0. SZCZEGÓŁOWY OPIS.ZAPISZ SIĘ!


KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia na studiach podyplomowych ARiCPP poprowadzą jedni z najlepszych ekspertów w regionie z poszczególnych dziedzin automatyki przemysłowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prac wdrożeniowo-inżynierskich, dydaktyki, a także prowadzenia zajęć i szkoleń przemysłowych.Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

Kierownik studiów podyplomowych Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych. Twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Automatyzacji Procesów Technologiczny i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechnika Śląska. Dziekan dwóch kadencji Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i magistrów inżynierów mechaników, automatyków oraz opiekun i promotor wielu pracowników naukowych. Autor licznych książek i publikacji naukowych w dziedzinie inżynierii mechanicznej i automatyzacji. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmioty:

 • Podstawy automatyki przemysłowej – 10h
 • Teoria sterowania – 10h
 • Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej – 10h
 • Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej; artykuł z obszaru implementacji automatyki przemysłowej – 20hDr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Profesor Politechniki Śląskiej, pracuje w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0, automatyką i robotyką, sterowaniem, mechatroniką, diagnostyką przemysłową, predykcją stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologiami MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Metodologia TPM w automatyce przemysłowej – 10hDr hab. inż. Andrzej Wróbel

Profesor Politechniki Śląskiej, pracuje w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Projektant układów sterowania oraz maszyn przemysłowych. Autor i współautor licznych prac naukowych i dydaktycznych z zakresu mechatroniki, automatyki przemysłowej i mechaniki maszyn. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Kierownik i uczestnik prac badawczych z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Elementy i układy sterowania pneumatycznego – 10hDr Andrzej Soldaty

Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej. Swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyki przemysłowej. Kierował Działem Robotyzacji w firmie ROBRA „Chemoautomatyka”. Pracował dla Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów dla automatyki przemysłowej. Uczestniczył w budowie i rozwoju firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o. Od czerwca 2016 do marca 2019 był ekspertem w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej powołanego przy Ministerstwie Rozwoju. W okresie od marca 2019 do grudnia 2020 był Prezesem Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Z wykształcenia mechanik i automatyk. Ukończył również studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Wsparcie i finansowanie procesów cyfryzacji i automatyzacji – 5hDr inż. Piotr Michalski

Doktor nauk technicznych, specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, czujników i sieci przemysłowych oraz napędów elektrycznych, z 24-letnim doświadczeniem przemysłowym. Posiada certyfikowane kwalifikacje z zakresu integrowania systemów automatyki, między innymi takich firm jak: Siemens, ifm electronic, Mitsubishi Electric, Balluff, GE, Festo, SEW Eurodrive oraz B&R. Główny obszar zainteresowań naukowych to współczesne interfejsy komunikacyjne czujników przemysłowych oraz systemy IIoT do predykcyjnego utrzymania pracy maszyn i urządzeń przemysłowych. Jako pracownik naukowo dydaktyczny Politechniki Śląskiej, posiada doświadczenie, które w pracy dydaktycznej przekłada się na wspaniały kontakt z kursantami. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys – 10hMgr inż. Marcin Podsiadły

Programista systemów sterowania, specjalizujący się w programowaniu sterowników PLC w środowisku SIEMENS TIA Portal. Wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywał w trakcie tworzenia i uruchamiania nowych instalacji, zarówno w kraju, jak i za granicą, gdzie do jego obowiązków należało programowanie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI, konfiguracja urządzeń automatyki oraz praca z sieciami przemysłowymi. Doświadczenie zdobywał także w trakcie pracy w dziale Badań i Rozwoju przy projektowaniu systemów nawigacji automatycznych wózków samojezdnych AGV. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal – 10h
 • Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2 – 10h
 • Zastosowania paneli operatorskich HMI – 10hDr inż. Piotr Świszcz

Projektant i realizator wielu technologii z dziedziny węgla i stali, petrochemii i chemii, a także dla przemysłu spożywczego. Kierował ponad dwudziestoma rozruchami technologicznymi, realizowanymi na sterownikach PLC oraz DCS, jak również przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa firmy zajmującej się automatyką przemysłową. Jego dziedziną zainteresowań są układy nieliniowe, automatyka, sensoryka, sztuczna inteligencja i przemysłowe sieci komunikacyjne. Swoje projekty i ich realizacje wykonuje na urządzeniach firmy SIEMENS, ABB, OMRON, BECKHOFF, GE FANUC, DANFOSS. Stąd szczegółowa znajomość wielu środowisk, w tym: Simatic TIAPortal, AC800M, FREELANCE, CX ONE, Twin Cat, Proficy Machine Edition, APOS. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet – 10hDr inż. Dominik Rabsztyn

Adiunkt w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki. Konstruktor hydrostatycznych układów napędowych i ekspert w zakresie diagnostyki maszyn. Autor oraz współtwórca ponad 30 artykułów naukowo-technicznych z zakresu napędów i sterowań hydraulicznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz symulacji komputerowych. Wyróżniony Stypendium Funduszu Stypendialno-Stażowego na Rzecz Rozwoju Transferu Wiedzy w Regionie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz. Prelegent na konferencjach i seminariach związanych z eksploatacją i diagnostyką maszyn. Wieloletni praktyk oraz innowator w zakresie hydrostatycznych układów napędowych. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Napędy i sterowania w hydraulice siłowej – 10h

Mgr inż. Tomasz Nowak

Specjalista z zakresu programowania, uruchomiania oraz ustawiania stacji zrobotyzowanych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie przemysłowe w zakładach zajmujących się bezpośrednio nadzorem nad procesem zgrzewania, klejenia i spawania karoserii samochodowych, a także budowy stacji zrobotyzowanych. Koordynator i trener szkoleń z zakresu programowania robotów FANUC, KUKA, Yaskawa. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA
 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA

Mgr inż. Wojciech Szulc

Autor pierwszej platformy szkoleniowej z zakresu robotów przemysłowych w EMT-Systems. Robotyk integrator, działający na projektach linii zrobotyzowanych dla JLR: Discovery, Defender. Daimler: S-Class, C-class, Sprinter, VW: Arteon Shooting break, ID.3, VIBN VW T7. Przeprowadził liczne uruchomienia stanowisk zrobotyzowanych na robotach ABB oraz KUKA, pomiary baz i narzędzi robotów z wykorzystaniem trackera pomiarowego Leica, optymalizacje czasu cyklu, ekspertyzy, oraz certyfikacje CE. Od 6 lat prowadzi również szkolenia z zakresu programowania robotów ABB i od niedawna KUKA w centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems w formie stacjonarnej i on-line. Poprowadzi przedmiot:

 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB

Mgr inż. Andrzej Kasprzycki

Ekspert automatyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, zdobytym przy uruchamianiu rozległych instalacji automatyki przemysłowej, a także w utrzymaniu ruchu dużych linii produkcyjnych, w tym pierwszej instalacji PCS7 w Polsce. Absolwent wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W pracy zawodowej programista PLC oraz SCADA, który ma za sobą wiele kompleksowych projektów oraz modernizacji systemów automatyki. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA – 10h

Mgr inż. Julian Malaka

Doktorant i pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jest zaangażowany w prace Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości jako ekspert w dziedzinie robotów autonomicznych. Ma duże doświadczenie w realizacji projektów dotyczących głównie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych oraz techniki napędowej. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle – 10h

Mgr inż. Stefan Bednarczyk

Elektronik, projektant systemów informatycznych, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa przemysłowego, kierownik działu technicznego Tekniska Polska. Certyfikowany ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa przemysłowego: GIAC GICSP (Global Industrial Cyber Security Professional). Certyfikaty dot. administracji sieciami: Certified StormShield Network Administrator (CSNA), Cisco CCNA. Szkolenia: CEH v10 (Certified Ethical Hacker), Cisco CCNP. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmioty:

 • Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki – 10h
 • Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych – 5h

Mgr inż. Karol Franc

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu programowania, uruchamiania stacji zrobotyzowanych oraz konfigurowania stref bezpieczeństwa robotów FANUC, ABB, KUKA w największych zakładach branży motoryzacyjnej na terenie Polski i poza jej granicami. Specjalista w uruchamianiu systemów PickMaster oraz iRPickTool. Aktywny zawodowo trener z zakresu programowania robotów FANUC. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmioty:

 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych budowa i programowanie robotów FANUC

Dr inż. Sebastian Temich

Doktor inżynier w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Specjalista w obszarach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zastosowaniu przemysłowym w APA Sp z o.o. W codziennej pracy skupia się na wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w diagnostyce prewencyjnej procesów produkcyjnych. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 – 10h

mgr inż. Maciej Walczak

Specjalista ds. automatyzacji w APA Sp z o.o. Prowadzi szkolenia i koordynuje dział wsparcia. Specjalizacja: systemy BMS, systemy sterowania SIEMENS SIMATIC S7, wizualizacji SIMATIC HMI oraz sieciach przemysłowych PROFIBUS i PROFINET. Absolwent wydziału AEI Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 – 10h

mgr inż. Jacek Kucharczyk

Specjalista i pasjonat w dziedzinie systemów IOT i BigData w APA Sp. z o.o. Prowadzi projekty z zakresu przetwarzania dużych zbiorów danych. Absolwent Wydziału AEI Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka. Prowadzi wykłady dla studentów studiów dziennych jak i MBA. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 – 10hstudia podyplomoweOPŁATY I BONUSY

Ważne informacje dla Uczestnika Studiów Podyplomowych ARiCPP


Informacje podstawowe:

 • Koszt uczestnictwa: 14200 zł / osoba.
 • Czas trwania Studiów Podyplomowych ARiCPP: 2 semestry.
 • Łączna liczba godzin zajęć kontaktowych: 220h
 • Łączna liczba dni prowadzenia zajęć kontaktowych: 22
 • Każdy uczestnik otrzymuje dodatkowo Voucher o wartości 3000 zł netto na szkolenia w EMT-Systems
 • Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie).

Informacje dodatkowe:

 • Dni odbywania się zajęć: soboty i niedziele.
 • Jedyne w Polsce studia, umożliwiające praktyczną, indywidualną realizację ćwiczeń z wykorzystaniem kompleksowo wyposażonych stanowisk szkoleniowych, robotów przemysłowych, demonstratorów technologii, aktualnych, licencjonowanych wersji oprogramowania inżynierskiego.
 • Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej oraz inżynierów praktyków, projektantów i integratorów systemów automatyki.
 • Absolwenci Studiów Podyplomowych ARiCPP nabędą kompleksową wiedzę z zakresu najnowocześniejszych trendów w automatyce przemysłowej, zdobędą wiedzę z zakresu wykorzystania i posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, a także będą przygotowani do prowadzenia nadzoru nad złożonymi systemami produkcyjnymi, działającymi zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0.

ZAPISZ SIĘ!
PARTNERZY

W organizacji i prowadzeniu zajęć wspierają nas następujący Partnerzy i Patroni studiów ARiCPP


Siemens AG jest globalnym liderem technologicznym, który łączy świat cyfrowy z fizycznym, oferując dzięki temu liczne korzyści swoim klientom oraz całemu społeczeństwu. Spółka koncentruje swoje działania na inteligentnej infrastrukturze dla budynków, zdecentralizowanych systemach energetycznych, automatyzacji i cyfryzacji przemysłu przetwórczego i produkcyjnego, a także na inteligentnych rozwiązaniach mobilnych dla branży transportu drogowego i kolejowego.

Siemens


Lider na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Firma posiada 20 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. APA to kompleksowe podejście do biznesu – od zarządzania i automatyzacji budynków oraz procesów przemysłowych, po efektywne zarządzanie energią. APA Group działa wszędzie tam, gdzie trzeba oswoić technologię i uczynić ją bardziej użyteczną.

Siemens


Transmisji Danych i Cyberbezpieczeństwa w OT. Niemal 20 lat doświadczenia, prawie 4000 zadowolonych klientów, ponad 70.000 urządzeń dostarczonych na polski rynek, w tym, do najbardziej wymagających i newralgicznych instalacji infrastruktury krytycznej. W sieciach przemysłowych [OT/ICS] i ich cyberbezpieczeństwie pracownicy firmy są ekspertami. Wykonują usługi wdrożenia, doradzają, dostarczają rozwiązania, pomagające realizować konkretne potrzeby w projektach automatyki przemysłowej.

Siemens


W zakresie działalności Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej mieści się prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, szkoleniowej i edukacyjnej a także opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0. To również generowanie know-how oraz własności intelektualnej, pozyskiwanie aparatury umożliwiającej prowadzenie badań i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry specjalistycznej.

Siemens

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) to w ostatnich latach najlepsza strefa w Polsce, Europie i nr 2 na świecie, według Financial Times. Działa tu blisko 540 firm, które zainwestowały już ponad 44 mld zł i utworzyły 90 tys. miejsc pracy. Inicjatywą KSSE realizowaną na rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii jest Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM), którego celem jest zbudowanie silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

KSSEDYPLOMY I CERTYFIKATY

Uczestnicy Studiów Podyplomowych ARiCPP, po pozytywnym zaliczeniu planowanych egzaminów i obronie pracy końcowej, otrzymują następujące świadectwa i certyfikaty:

 • Świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Śląską. Wzór zawiera niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych określone odrębnymi przepisami. Studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Statutu Politechniki Śląskiej, Regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej.
 • Certyfikat wydany przez EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich.
 • Dyplom ukończenia studiów wydany przez Siemens Digital Industries.
 • Certyfikat wydany przez Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o. o.
 • Certyfikat wydany przez APA Sp. z o.o.

   
KONTAKT i REKRUTACJA

studia podyplomowe


Oficjalne zapisy zostaną uruchomione w czerwcu w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Śląskiej.


ZAPISZ SIĘ!


Kierownik Studiów Podyplomowych ARiCPP:

Koordynator Studiów Podyplomowych ARiCPP z ramienia EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich:

Piotr Podgórski

Wysoką jakość naszych szkoleń potwierdzają
nieustannie powracający klienci

Aż 85% przedsiębiorstw, z którymi pracowaliśmy
co najmniej raz powtórnie wybrało przeprowadzenie z nami szkolenia.
Potwierdzeniem tego są otrzymane referencje.


Bardzo dobre połączenie teorii z praktyką
EMT-Systems zdecydowanie wyróżnia się infrastrukturą szkoleniową, nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w rzeczywisty sprzęt przemysłowy oraz bogatą kadrą trenerów z dużym doświadczeniem. Nasi pracownicy wielokrotnie podkreślali profesjonalizm i dużą wiedzę prowadzących, bardzo dobre połączenie teorii z praktyką oraz kompleksowe materiały szkoleniowe. Czytaj całość

Kompetentny partner
Szkolenie zostało wykonane w sposób rzetelny, niebudzący zastrzeżeń – zarówno pod względem realizacji programu, jak i dokumentowania przebiegu szkolenia. W trakcie współpracy nie stwierdzono żadnych uchybień. Jednostka szkoląca dała się poznać jako kompetentny partner, sumiennie wypełniający warunki zawartych umów. Czytaj całość

Szkolenia przeprowadzone w sposób profesjonalny.
Profesjonalnie i rzetelenie wywiązał się z umowy szkoleniowej. Rekomenduję EMT-Systems Sp. z o.o. w Gliwicach jako wiarygodnego i solidnego organizatora szkoleń. Czytaj całość

Zobacz wszystkie referencje

Nasi partnerzy przemysłowi

 • Ultimaker Logo
 • Hasco Logo
 • Zoller Logo
 • BALLUFF Logo
 • Turck Logo
 • Parker Logo
 • Pheonix Logo
 • SEW EURODRIVE Logo
 • Mitsubishi Logo
 • Camozzi Logo
 • Apa Logo
 • 3DGENCE Logo
 • db Logo
 • Euchner Logo
 • Hydac Logo
 • Argo Logo
 • Bibus Menos Logo
 • Icare Logo
 • fluinecto Logo
 • ifm Logo
 • Tekniska Logo
 • PONAR Logo
 • Surus Logo
 • Plast Company Logo
 • Jumo Logo
 • CPP PREMA Logo
 • Politechnika Śląska Logo
 • TUV Logo
 • Airpol Logo
 • Pneumat Logo
 • finder Logo
 • meusburger Logo
 • Siemens Logo
 • BOY Logo
 • IMS Logo
 • Pneumax Logo
 • Kleenoil Logo
 • MURR Logo
 • WAGO Logo

Klienci, którzy skorzystali z naszych szkoleń

 • BSH Logo
 • Paradyż Logo
 • Dębica Logo
 • Gestamp Logo
 • BASF Logo
 • Parker Logo
 • Coca Cola Logo
 • Cargotec Logo
 • Bogdanka Logo
 • Magna Logo
 • Tenneco Logo
 • Amazon Logo
 • Volvo Logo
 • LG Logo
 • Toyota Logo
 • Veolia Logo
 • Clavey Logo
 • Rossmann Logo
 • Velux Logo
 • ABB Logo
 • TRW Logo
 • ArcelorMittal Logo
 • IMPRODEX Logo
 • Lotos Logo
 • Bibus Menos Logo
 • Saint-Gobain Logo
 • Sandvik Logo
 • EATON Logo
 • Philips Logo
 • FCA Logo
 • Autoliv Logo
 • Wirthwein AG Logo
 • Samsung Logo
 • faurecia Logo
 • subsea7 Logo
 • Pafana Logo
 • Magneti Marelli Logo
 • Uniliver Logo
 • Volkswagen Logo
 • GRAMMER Logo
 • Electrolux Logo
 • BorgWarner Logo
 • Colgate-Palmolive Logo
 • Kirchnoff Logo
 • BWI Logo
 • Siemens Logo
 • Gerresheimer Logo

Dołącz do ich grona
i zmień oblicze swojej firmy

Już dziś możesz poprawić efekty i zmniejszyć awaryjność.
Skontaktuj się z naszym doradcą, a pomożemy w realizacji Twoich celów.

Kontakt z nami